TRAINING & OPLEIDINGEN

De jeugd kan je volgen op hun facebookpagina !

Algemene info JEUGD

van september tot mei (niet tijdens de schoolvakanties):

Inbegrepen:

- t-shirt

- vaste trainingsavond (behalve tijdens de schoolvakanties)

- indien activiteiten buiten Olympia worden gepland, worden deze op voorhand via mail aangekondigd

Niet inbegrepen:

- inkom Olympia

- deelnameprijs wedstrijden

- verzekering

- vervoerskosten naar activiteiten (wedstrijden, elders klimmen, …)

- inkom andere activiteiten (klimmen in andere klimzaal, …)

- we verwachten hulp van ouders om naar de activiteiten en wedstrijden te rijden, indien mogelijk gaat er een trainer mee

Op te merken :

- klimverzekering zit wel in abonnement van Olympia of los te verkrijgen

Deze verzekering dekt enkel de activiteiten in klimzaal Olympia.

- voor deelname aan wedstrijden is lidmaatschap van de KBF vereist

Hiervoor zorgt de deelnemer zelf.

Inbegrepen in KBF-lidmaatschap is een verzekering die alle indoor- en outdooractiviteiten dekt.

We trainen ook tijdens de examen, maar niet in de verlofperiodes.

Klimfun (6 tot en met 9 jaar)

Wanneer : elke woensdag van 17u30 tot 19u00, niet tijdens schoolvakanties

Wat : klimanimatie - fun, kinderen op een plezierige manier leren kennis maken met muurklimmen.

De aanschaf van klimschoentjes wordt aangeraden.

Maximum aantal deelnemers = 10


Prijs : 160 euro

De inkom in de klimzaal is niet inbegrepen.

Via link: https://forms.gle/xttJaCXZSBBdt18e9

Klimstart (9 tot en met 12 jaar)

Wanneer : elke donderdag van 17u30 tot 19u00, niet tijdens schoolvakanties

Wat : klimanimatie - fun, kinderen op een plezierige manier leren kennis maken met muurklimmen. Eerste stappen in het zelfstandig klimmen en beveiligen. Na de initiatie kunnen deze jongeren samen op een veilige manier klimmen.

De aanschaf van klimschoentjes wordt aangeraden !

Maximum aantal deelnemers = 15

Prijs : 160 euro

De inkom in de klimzaal is niet inbegrepen.

Via link: https://forms.gle/xttJaCXZSBBdt18e9

Juniorteam (12 tot en met 15 jaar - ook voor beginners)

Wanneer : elke maandag van 18u00 tot 20u00, niet tijdens schoolvakanties

maximum aantal deelnemers : 15

Wat : “Het juniorteam” moet een aanzet zijn tot zelfstandig op een veilige manier toprope-klimmen en een niveau van 5+ / 6a te halen. Jongeren die deze training meedoen, zullen de kans krijgen hun KVB1 te halen waarmee ze in andere zalen kunnen aantonen dat ze over de nodige vaardigheden beschikken om zelfstandig te "topropen". Zelfstandig klimmen betekent ook op mekaar leren vertrouwen en mekaar aanmoedigen. De eerste stappen in voorklimmen op een klimmuur en zeer veel aandacht voor een juiste klimtechniek zullen ook aan bod komen. Het blijft recreatief, en tegelijkertijd wordt inzet, doorzetting, en een goede motivatie gevraagd.

De jongeren worden ook aangemoedigd om wekelijks samen nog eens extra te gaan klimmen.

De aanschaf van eigen klimmateriaal wordt aangeraden. Klimschoenen zijn verplicht!

Prijs : 160 euro

De inkom in de klimzaal is niet inbegrepen.

Via link: https://forms.gle/xttJaCXZSBBdt18e9

Jeugdteam (15 tot en met 19 jaar - ook voor beginners)

Wanneer : elke vrijdag van 19u tot 21u30 (af en toe tot 22u mogelijk), niet tijdens schoolvakanties

max. aantal deelnemers 15

Wat : Deze training moet een aanzet zijn tot zelfstandig op een veilige manier toprope-klimmen en een niveau van 6a en meer te halen. Jongeren die deze training meedoen, zullen de kans krijgen hun KVB1 te halen waarmee ze in andere zalen kunnen aantonen dat ze over de nodige vaardigheden beschikken om zelfstandig te "topropen". Zelfstandig klimmen betekent ook op mekaar leren vertrouwen en mekaar aanmoedigen. Naast zeer veel aandacht voor een juiste klimtechniek zal ook voorklimmen op een klimmuur aan bod komen. Jongeren van deze leeftijdsgroep mogen stilaan ook al kracht en uithoudingstrainingen doen. Het blijft recreatief, en inzet, doorzetting, en een goede motivatie worden nu zeer belangrijk.

De jongeren worden ook aangemoedigd om wekelijks samen nog eens extra te gaan klimmen.

De aanschaf van eigen klimmateriaal wordt aangeraden. Klimschoenen zijn verplicht!

Prijs : 160 euro

De inkom in de klimzaal is niet inbegrepen.

Via link: https://forms.gle/xttJaCXZSBBdt18e9

Demoteam ( enkel op uitnodiging)

enkel voor jeugdklimmers die reeds een hoger niveau hebben dan hun leeftijdsgenoten en bereid zijn extra inspanningen te doen.

Wanneer : elke dinsdag van 18u00 tot 21u00, niet tijdens schoolvakanties


Deelname is enkel mogelijk mits je deelneemt aan een van de bovenvermelde leeftijdstrainingen!!!

De trainers eisen - zeer grote motivatie (van de jongeren zelf, niet van de ouders), - maximale inzet en inspanning en leergierigheid, - een flinke dosis klimtalent, - maximale en tijdige aanwezigheid.

De trainers kunnen tijdens het jaar nog beslissen of een kind geschikt is om wel of niet door te gaan op basis van bovenvermelde voorwaarden, in overleg met de jeugdcoördinator en ouders.

Deze kinderen moeten over een volledige klimuitrusting beschikken en lid zijn of worden van een klimvereniging (KBF of BAC).

De kinderen kunnen uit elke leeftijdsgroep komen.

Deelname aan wedstrijden zal tot de training behoren. Ouders spelen hier een belangrijke rol voor vervoer en begeleiding. Enkel leden van een klimvereniging kunnen aan nationale wedstrijden deelnemen. Inschrijven voor een wedstrijd is de verantwoordelijkheid van kind (en ouders), maar wordt vooraf besproken met de trainer van het demoteam!!!

We trainen ook tijdens de examen, maar niet in de verlofperiodes.

Prijs 100 euro (boven op het inschrijvingsgeld voor de training per leeftijdsgroep)

De inkom in de klimzaal is niet inbegrepen.

Via link: https://forms.gle/xttJaCXZSBBdt18e9

Basis klimtechnieken (voor beginnende volwassen klimmers)

Cursus basisklimtechnieken : juiste plaatsing van de voeten, juiste manier om een "greep" vast te nemen.

KOSTPRIJS : 30 EURO (excl. toegangsgeld voor te klimmen)

Minimum 6 deelnemers, Maximum 8 deelnemers

Vereist klimniveau = 3

KLIMSCHOENEN ZIJN VERPLICHT !

Inschrijven kan via de toog of via deze website : ga naar contact en vermeld uw naam en "cursus basisklimtechnieken" !

Cursus klimtechniek (voor gevorderde klimmers)

KOSTPRIJS : 20 EURO (excl. toegangsgeld voor te klimmen)

Minimum 6 deelnemers, Maximum 8 deelnemers

Vereist klimniveau = 5 - 6a

KLIMSCHOENEN ZIJN VERPLICHT !

Inschrijven kan via de toog of via deze website : ga naar contact en vermeld uw naam en "klimcursus gevorderden" !

Voorklimavonden

Eigen materiaal verplicht : touw (minstens 50m, setjes, helm )

Datums worden kenbaar gemaakt via facebook

Altijd goed opwarmen voor je begint = stretchoefeningen !